Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Sl. gl. RS br. 88/2011 i 93/2012), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Sl. gl. RS br. 129/04) i Odluke Direktora organizatora br. 21 od 25.04.2017. godine, donosi

 

Pravila nagradne igre u robi i uslugama

“IZABERI SVOJU NAGRADU 1”

 

ORGANIZATOR

 

ČLAN 1.

 

Organizator nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom “IZABERI SVOJU NAGRADU 1” (u daljem tekstu: Nagradna igra) je Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Srbija Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Zemun, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, matični broj: 07462905, PIB 100000709 (u daljem tekstu: Organizator), a na osnovu odluke Direktora organizatora br. 21 od 25.04.2017. godine. Ova Pravila su obavezujuća za sve učesnike u nagradnoj igri.

 

ZVANIČNI NAZIV NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 2.

 

Zvanični naziv Nagradne igre glasi “IZABERI SVOJU NAGRADU 1”.

 

TERITORIJA 

 

ČLAN 3.

 

Nagradna igra će biti organizovana na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).

 

TRAJANJE I STUPANJE NA SNAGU PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 4.

 

Nagradna igra će početi 09. juna 2017. godine uključujući i ovaj datum, odvijaće se u skladu sa ovim Pravilima i trajaće do 08. jula 2017. godine uključujući i ovaj datum. 

Ova Pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

PROMOTIVNA PAKOVANJA I CILJ ORGANIZOVANJA

 

ČLAN 5.

 

Sledeći proizvodi i pakovanja učestvuju u Nagradnoj igri (u daljem tekstu: Promotivna pakovanja): Coca-Cola pakovana u limenku (u daljem tekstu: KEN) od 0,33 litara i plastičnu nepovratnu bocu (u daljem tekstu: PET) od 0,5 litara, i Coca-Cola Zero pakovana u KEN od 0,33 litara i PET od 0,5 litara. Ambalaža Promotivnih pakovanja biće prepoznatljiva po promotivnim etiketama i promotivnim zatvaračima. Promotivni zatvarači na PET pakovanjima su bele boje dok je promotivni zatvarač na KEN pakovanju proizvoda Coca-Cola i Coca-Cola Zero sa unutrašnje strane crvene boje.

Cilj organizovanja Nagradne igre je promocija proizvoda opisanih u stavu 1. ovog člana Pravila.

Coca-Cola je registrovani zaštitni znak koji pripada The Coca-Cola Company.

 

PRAVO UČEŠĆA

 

ČLAN 6.

 

Sva lica (fizička lica) sa prebilavištem u Republici Srbiji imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod Organizatora, Barlan S&M d.o.o, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u prodajnim objektima koji prodaju Promotivna pakovanja, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Za maloletna lica važe posebna ograničenja kako je navedeno u nastavku ovih Pravila.

 

MEHANIZAM UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

 

ČLAN 7.

 

Nagrade koje se dele učesnicima u nagradnoj igri, a koje su opisane u članu 8. ovih Pravila, će biti dodeljivane svakog sata i to Coca-Cola zvučnici i Coca-Cola lejzi begovi i svakog dana i to  iPhone 7 mobilni telefon i putovanje. U svakom od navedenih perioda će biti dodeljena po jedna nagrada. Nakon što učesnik pronađe kod ispod zatvarača potrebno je da se registruje na internet adresi www.coca-cola.rs, izabere nagradu koju želi da pokuša da dobije i unese kod u predviđeno polje. Prilikom registracije učesnici će u predviđena polja uneti i svoje lične podatke i to imejl adresu, broj telefona, datum rođenja, ime, prezime i zemlju prebivališta. Dobitnici se određuju kompjuterskim putem korišćenjem algoritma za nasumični izbor. Odmah nakon unosa koda učesnik će dobiti informaciju da li je uneseni kod dobitni ili ne. Kao potvrdu osvajanja nagrade dobitnik će dobiti imejl na adresu koju je uneo prilikom registracije. Prilikom izvlačenja nagrade „putovanje za dve osobe“ neće biti izvlačena i destinacija niti će prilikom unošenja koda učesnik moći da bira i destinaciju. Dobitnik će destinaciju moći da bira tek nakon što postane dobitnik i to između destinacija koje su dostupne u tom momentu. U izvlačenju nagrade „putovanje za dve osobe“ ne mogu učestvovati lica mlađa od 14 godina. Imajući u vidu mehanizam izvlačenja nagrada, Organizator ne garantuje da nagrada koju je učesnik izabrao već nije izvučena u tom periodu. Dobitnici su dužni da čuvaju zatvarače sa dobitnik kodovima i predaju ih Organizatoru na način definisan članom 10. Pravila.

Nakon dobijanja nagrade, dobitnik će biti kontaktiran od strane operatera Organizatora na telefon koji je uneo prilikom registracije, kako bi mu saopštio svoje ostale lične podatke. Lični podaci koji će tom prilikom biti prikupljani od dobitnika su adresa prebivališta (grad, poštanski broj, ulica i broj) i JMBG ukoliko je nagrada podložna plaćanju poreza na dobitak od igara na sreću. Lični podaci dobitnika će biti prikupljani isklljučivo u cilju provere ispunjenosti uslova za učešće, isporuke nagrada i plaćanja poreza, a biće obrađivani i čuvani u skladu sa Zakonom. Činom registrovanja na internet adresi učesnici daju saglasnost da u slučaju da postanu dobitnici, njihovi lični podaci mogu biti prosleđeni poštanskoj službi radi dostave nagrada, agenciji koja organizuje putovanje i nadležnom poreskom organu radi obračuna i plaćanjlja poreza na poklon.

Ukoliko u bilo kom periodu dodele nagrada, ne bude izvučena nagrada određenog tipa, ta nagrada se prenosi u sledeći period, tako da će u tom sledećem periodu biti izvučen i dobitnik za prethodni period. 

 

OPIS NAGRADA I VREDNOST NAGRADA

 

ČLAN 8.

 

U Nagradnoj igri će učesnicima biti podeljene sledeće nagrade:

1. 720 komada Coca-Cola Bluetooth zvučnika, model Philips BT100W/00 (u daljem tekstu: Coca-Cola zvučnik),

2. 720 komada Coca-Cola lejzi begova (fotelja),

3. 30 komada iPhone 7 mobilnih telefona, 

4. 30 putovanja za dve osobe sa uključenim avionskim prevozom, transferom od i do aerodroma na destinaciji, četiri noćenja na bazi polupansiona, putnim osiguranjem i po jednim plaćenim izletom ili ulaznicom za događaj za dve osobe (po 5 putovanja za svaku od sledećih destinacija: Amsterdam, Barselona, Berlin, Lisabon, Mikonos i Ibica).

Nagrade se ne mogu zameniti za novac. 

 

ČLAN 9.

 

Vrednost jedne nagrade – Coca-Cola zvučnika, iznosi sa uračunatim PDV-om 3.060,00 dinara, a ukupna vrednost svih 720 nagrada iznosi sa uračunatim PDV-om 2.295.000,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – Coca-Cola lejzi bega (fotelje), iznosi sa uračunatim PDV-om 4.037,30 dinara, a ukupna vrednost svih 720 nagrada iznosi sa uračunatim PDV-om  3.027.978,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – iPhone 7 mobilni telefon (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi sa uračunatim PDV-om 95.558,04 dinara, a ukupna vrednost svih 30 nagrada iznosi sa uračunatim PDV-om 2.866.741,20 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Amsterdam za dve osobe sa izletom “Amsterdam Canal Cruise” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 175.313,20 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 876.566,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Barselonu za dve osobe sa izletom “Barcelona FC Nou Camp Tour and Museum Experience” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 176.547,80 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 882.739,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Berlin za dve osobe sa izletom “Berlin Segway Tour” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 188.893,80 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 944.469,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Lisabon za dve osobe sa krstarenjem “Sunset Cruise on The Tagus” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 176.547,80 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 882.739,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja na Mikonos za dve osobe sa ulaznicom za klub “Club Paradiso” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 220.993,40 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 1.104.967,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja na Ibicu za dve osobe sa ulaznicom za klub “Pacha” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 218.524,20 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 1.092.621,00 dinara. 

Shodno gore navedenom, ukupan nagradni fond, odnosno vrednost svih nagrada, iznosi 13.973.820,20 dinara.

 

PREDAJA NAGRADA I ROK ZA KORIŠĆENJE

 

ČLAN 10.

 

Svi pokloni će biti dostavljeni dobitnicima na adresu koju su dostavili Organizatoru u roku od 60 dana od dana završetka Nagradne igre. Ukoliko se radi o nagradi „putovanje za dve osobe“, dobitniku će biti uručen vaučer za putovanje. Prilikom dostavljanja poklona, dobitnicu su dužni da licu koje uručuje nagradu predaju dobitni zatvarač, a u suprotnom gube pravo na nagradu.

Dobitnik nagrade „putovanje za dve osobe“ svoju nagradu može iskoristiti najkasnije do 08.02.2018. godine, U slučaju da propusti ovaj rok dobitnik gubi pravo na nagradu. Ukoliko je dobitnik ove nagrade maloletno lice dužno je da obezbedi i preda Organizatoru potpisanu izjavu roditelja da su saglasni da njihovo dete primi i koristi nagradu, a u suprotnom gubi pravo na nagradu. Nakon uručivanja nagrade „putovanje za dve osobe“, dobitnik ima pravo da odluči koja će osoba sa njim putovati i o tome obavesti agenciju koja putovanje organizuje, a čiji će podaci biti navedeni na vaučeru.

U slučaju primedbi na kvalitet i upotrebnu vrednost nagrada ili organizaciju nagradnog putovanja, dobitnici će se obratiti pravnim licima koja su nagrade obezbedili u skladu sa propisima o zaštiti potrošača. Odgovornost Organizatora prema dobitnicima prestaje nakon čina isporuke dobijene nagrada koja odgovara opisu nagrade iz ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila, ili koji su prevarom ili na bilo koji drugi nedozvoljen način ili način koji se protivi duhu svrhe Nagradne igre, došli u posed zatvarača sa dobitnim kodovima.

U cilju uručenja nagrada, Organizator će kontaktirati dobitnike koristeći podatke koje mu je dobitnik dostavio prilikom registracije. U slučaju da ne uspe da uspostavi kontakt sa dobitnicima, Organizator će nastojati da ih kontaktira više puta, ali se ovim pravilima ne obavezuje na više od jednog pokušaja. Ukoliko na opisani način Organizator ne uspe da uspostavi kontakt sa dobitnikom ni u roku od 30 dana od dana okončanja Nagradne igre, dobitnik gubi pravo na nagradu.

 

IZVEŠTAVANJE I KOMISIJA

 

ČLAN 11.

 

Organizator će u roku od 15 dana od završetka Nagradne igre dostaviti Poreskoj upravi, izveštaj o rezultatima nagradne igre.

Regularnost odvijanja Nagradne igre će pratiti komisija koju čine sledeći zaposleni kod Organizatora:

- Saša Filipović,

- Siniša Šobot i 

- Miroslav Pribilović. 

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

ČLAN 12.

 

Eventualni sporovi između učesnika u vezi vlasništva nad zatvaračima Promotivnih pakovanja ne utiču na princip da će Organizator dodeliti nagradu licu koje Organizatoru bude podnelo takav zahtev u skladu sa odredbama ovih Pravila. Organizator takođe neće uzeti učešće u eventualnim sporovima oko vlasništva nad zatvaračima Promotivnih pakovanja.

U slučaju primedbi na kvalitet i upotrebnu vrednost nagrada ili organizaciju nagradnog putovanja, dobitnici će se obratiti pravnim licima koja su nagrade obezbedili u skladu sa propisima o zaštiti potrošača, a u slučaju nastupanja nekog od osiguranih slučajeva na nagradnom putovanju, agenciji i/ili osiguravaču.

Organizator takođe neće odgovarati u slučaju da dobitnik ne može koristiti nagradno putovanje zbog ne posedovanja važeće putne isprave ili nemogućnosti obezbeđivanja zakonskih uslova za putovanje maloletnog lica.

 

TROŠKOVI 

 

ČLAN 13.

 

Organizator neće snositi troškove u vezi sa dodelom nagrada osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima, niti snositi ili nadoknaditi troškove učestvovanja u Nagradnoj igri. Organizator će snositi troškove poreza na dobitke od igara na sreću.

 

DOSTUPNOST PRAVILA

 

ČLAN 14.

 

Svaka zainteresovana strana može dobiti kopiju Pravila o svom trošku kao i spisak lokacija gde je moguće preuzeti nagrade o trošku Organizatora, u prostorijama Organizatora čija je adresa navedena u članu 1. ovih Pravila. Za informacije učesnici mogu pozvati info-telefon 0800/11-22-33 svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, za vreme trajanja Nagradne igre.

 

STUPANJE NA SNAGU I OBJAVLJIVANJE PRAVILA 

 

ČLAN 15.

 

Pravila nagradne igre će biti objavljena u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike najkasnije 15 dana pre otpočinjanja, istaknuta na internet adresi www.coca-cola.rs i delimično publikovana na etiketama Promotivnih pakovanja i na marketinškom materijalu na prodajnim mestima.

 

SPOROVI 

 

ČLAN 16.

 

Svaki spor između Organizatora i bilo kog učesnika promocije, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.

 

PREKID NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 17.

 

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi Nagradnu igru. Organizator će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Organizator neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u nagradnoj igri.

 

 

O R G A N I Z A T O R

COCA-COLA HBC-SRBIJA D.O.O. ZEMUN

Aleksandar Ružević, Direktor 

 

 

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Sl. gl. RS br. 88/2011 i 93/2012), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Sl. gl. RS br. 129/04) i Odluke Direktora organizatora br. 22 od 25.04.2017. godine, donosi

 

Pravila nagradne igre u robi i uslugama

“IZABERI SVOJU NAGRADU 2”

 

ORGANIZATOR

 

ČLAN 1.

 

Organizator nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom “IZABERI SVOJU NAGRADU 2” (u daljem tekstu: Nagradna igra) je Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Srbija Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Zemun, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, matični broj: 07462905, PIB 100000709 (u daljem tekstu: Organizator), a na osnovu odluke Direktora organizatora br. 22 od 25.04.2017. godine. Ova Pravila su obavezujuća za sve učesnike u nagradnoj igri.

 

ZVANIČNI NAZIV NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 2.

 

Zvanični naziv Nagradne igre glasi “IZABERI SVOJU NAGRADU 2”.

 

TERITORIJA 

 

ČLAN 3.

 

Nagradna igra će biti organizovana na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).

 

TRAJANJE I STUPANJE NA SNAGU PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 4.

 

Nagradna igra će početi 09. jula 2017. godine uključujući i ovaj datum, odvijaće se u skladu sa ovim Pravilima i trajaće do 07. avgusta 2017. godine uključujući i ovaj datum. 

Ova Pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

PROMOTIVNA PAKOVANJA I CILJ ORGANIZOVANJA

 

ČLAN 5.

 

Sledeći proizvodi i pakovanja učestvuju u Nagradnoj igri (u daljem tekstu: Promotivna pakovanja): Coca-Cola pakovana u limenku (u daljem tekstu: KEN) od 0,33 litara i plastičnu nepovratnu bocu (u daljem tekstu: PET) od 0,5 litara, i Coca-Cola Zero pakovana u KEN od 0,33 litara i PET od 0,5 litara. Ambalaža Promotivnih pakovanja biće prepoznatljiva po promotivnim etiketama i promotivnim zatvaračima. Promotivni zatvarači na PET pakovanjima su bele boje dok je promotivni zatvarač na KEN pakovanju proizvoda Coca-Cola i Coca-Cola Zero sa unutrašnje strane crvene boje.

Cilj organizovanja Nagradne igre je promocija proizvoda opisanih u stavu 1. ovog člana Pravila.

Coca-Cola je registrovani zaštitni znak koji pripada The Coca-Cola Company.

 

PRAVO UČEŠĆA

 

ČLAN 6.

 

Sva lica (fizička lica) sa prebilavištem u Republici Srbiji imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod Organizatora, Barlan S&M d.o.o, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u prodajnim objektima koji prodaju Promotivna pakovanja, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Za maloletna lica važe posebna ograničenja kako je navedeno u nastavku ovih Pravila.

 

MEHANIZAM UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

 

ČLAN 7.

 

Nagrade koje se dele učesnicima u nagradnoj igri, a koje su opisane u članu 8. ovih Pravila, će biti dodeljivane svakog sata i to Coca-Cola zvučnici i Coca-Cola lejzi begovi i svakog dana i to  iPhone 7 mobilni telefon i putovanje. U svakom od navedenih perioda će biti dodeljena po jedna nagrada. Nakon što učesnik pronađe kod ispod zatvarača potrebno je da se registruje na internet adresi www.coca-cola.rs, izabere nagradu koju želi da pokuša da dobije i unese kod u predviđeno polje. Prilikom registracije učesnici će u predviđena polja uneti i svoje lične podatke i to imejl adresu, broj telefona, datum rođenja, ime, prezime i zemlju prebivališta. Dobitnici se određuju kompjuterskim putem korišćenjem algoritma za nasumični izbor. Odmah nakon unosa koda učesnik će dobiti informaciju da li je uneseni kod dobitni ili ne. Kao potvrdu osvajanja nagrade dobitnik će dobiti imejl na adresu koju je uneo prilikom registracije. Prilikom izvlačenja nagrade „putovanje za dve osobe“ neće biti izvlačena i destinacija niti će prilikom unošenja koda učesnik moći da bira i destinaciju. Dobitnik će destinaciju moći da bira tek nakon što postane dobitnik i to između destinacija koje su dostupne u tom momentu. U izvlačenju nagrade „putovanje za dve osobe“ ne mogu učestvovati lica mlađa od 14 godina. Imajući u vidu mehanizam izvlačenja nagrada, Organizator ne garantuje da nagrada koju je učesnik izabrao već nije izvučena u tom periodu. Dobitnici su dužni da čuvaju zatvarače sa dobitnik kodovima i predaju ih Organizatoru na način definisan članom 10. Pravila.

Nakon dobijanja nagrade, dobitnik će biti kontaktiran od strane operatera Organizatora na telefon koji je uneo prilikom registracije, kako bi mu saopštio svoje ostale lične podatke. Lični podaci koji će tom prilikom biti prikupljani od dobitnika su adresa prebivališta (grad, poštanski broj, ulica i broj) i JMBG ukoliko je nagrada podložna plaćanju poreza na dobitak od igara na sreću. Lični podaci dobitnika će biti prikupljani isklljučivo u cilju provere ispunjenosti uslova za učešće, isporuke nagrada i plaćanja poreza, a biće obrađivani i čuvani u skladu sa Zakonom. Činom registrovanja na internet adresi učesnici daju saglasnost da u slučaju da postanu dobitnici, njihovi lični podaci mogu biti prosleđeni poštanskoj službi radi dostave nagrada, agenciji koja organizuje putovanje i nadležnom poreskom organu radi obračuna i plaćanjlja poreza na poklon.

Ukoliko u bilo kom periodu dodele nagrada, ne bude izvučena nagrada određenog tipa, ta nagrada se prenosi u sledeći period, tako da će u tom sledećem periodu biti izvučen i dobitnik za prethodni period. 

 

OPIS NAGRADA I VREDNOST NAGRADA

 

ČLAN 8.

 

U Nagradnoj igri će učesnicima biti podeljene sledeće nagrade:

1. 720 komada Coca-Cola Bluetooth zvučnika, model Philips BT100W/00 (u daljem tekstu: Coca-Cola zvučnik),

2. 720 komada Coca-Cola lejzi begova (fotelja),

3. 30 komada iPhone 7 mobilnih telefona, 

4. 30 putovanja za dve osobe sa uključenim avionskim prevozom, transferom od i do aerodroma na destinaciji, četiri noćenja na bazi polupansiona, putnim osiguranjem i po jednim plaćenim izletom ili ulaznicom za događaj za dve osobe (po 5 putovanja za svaku od sledećih destinacija: Amsterdam, Barselona, Berlin, Lisabon, Mikonos i Ibica).

Nagrade se ne mogu zameniti za novac. 

 

ČLAN 9.

 

Vrednost jedne nagrade – Coca-Cola zvučnika, iznosi sa uračunatim PDV-om 3.060,00 dinara, a ukupna vrednost svih 720 nagrada iznosi sa uračunatim PDV-om 2.295.000,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – Coca-Cola lejzi bega (fotelje), iznosi sa uračunatim PDV-om 4.037,30 dinara, a ukupna vrednost svih 720 nagrada iznosi sa uračunatim PDV-om  3.027.978,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – iPhone 7 mobilni telefon (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi sa uračunatim PDV-om 95.558,04 dinara, a ukupna vrednost svih 30 nagrada iznosi sa uračunatim PDV-om 2.866.741,20 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Amsterdam za dve osobe sa izletom “Amsterdam Canal Cruise” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 175.313,20 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 876.566,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Barselonu za dve osobe sa izletom “Barcelona FC Nou Camp Tour and Museum Experience” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 176.547,80 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 882.739,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Berlin za dve osobe sa izletom “Berlin Segway Tour” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 188.893,80 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 944.469,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja u Lisabon za dve osobe sa krstarenjem “Sunset Cruise on The Tagus” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 176.547,80 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 882.739,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja na Mikonos za dve osobe sa ulaznicom za klub “Club Paradiso” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 220.993,40 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 1.104.967,00 dinara. 

Vrednost jedne nagrade – putovanja na Ibicu za dve osobe sa ulaznicom za klub “Pacha” (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro na dan 25.04.2017. godine od 123,46 dinara za 1 evro), iznosi 218.524,20 dinara, a ukupna vrednost svih 5 nagrada iznosi 1.092.621,00 dinara. 

Shodno gore navedenom, ukupan nagradni fond, odnosno vrednost svih nagrada, iznosi 13.973.820,20 dinara.

 

PREDAJA NAGRADA I ROK ZA KORIŠĆENJE

 

ČLAN 10.

 

Svi pokloni će biti dostavljeni dobitnicima na adresu koju su dostavili Organizatoru u roku od 60 dana od dana završetka Nagradne igre. Ukoliko se radi o nagradi „putovanje za dve osobe“, dobitniku će biti uručen vaučer za putovanje. Prilikom dostavljanja poklona, dobitnicu su dužni da licu koje uručuje nagradu predaju dobitni zatvarač, a u suprotnom gube pravo na nagradu.

Dobitnik nagrade „putovanje za dve osobe“ svoju nagradu može iskoristiti najkasnije do 08.02.2018. godine, U slučaju da propusti ovaj rok dobitnik gubi pravo na nagradu. Ukoliko je dobitnik ove nagrade maloletno lice dužno je da obezbedi i preda Organizatoru potpisanu izjavu roditelja da su saglasni da njihovo dete primi i koristi nagradu, a u suprotnom gubi pravo na nagradu. Nakon uručivanja nagrade „putovanje za dve osobe“, dobitnik ima pravo da odluči koja će osoba sa njim putovati i o tome obavesti agenciju koja putovanje organizuje, a čiji će podaci biti navedeni na vaučeru.

U slučaju primedbi na kvalitet i upotrebnu vrednost nagrada ili organizaciju nagradnog putovanja, dobitnici će se obratiti pravnim licima koja su nagrade obezbedili u skladu sa propisima o zaštiti potrošača. Odgovornost Organizatora prema dobitnicima prestaje nakon čina isporuke dobijene nagrada koja odgovara opisu nagrade iz ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila, ili koji su prevarom ili na bilo koji drugi nedozvoljen način ili način koji se protivi duhu svrhe Nagradne igre, došli u posed zatvarača sa dobitnim kodovima.

U cilju uručenja nagrada, Organizator će kontaktirati dobitnike koristeći podatke koje mu je dobitnik dostavio prilikom registracije. U slučaju da ne uspe da uspostavi kontakt sa dobitnicima, Organizator će nastojati da ih kontaktira više puta, ali se ovim pravilima ne obavezuje na više od jednog pokušaja. Ukoliko na opisani način Organizator ne uspe da uspostavi kontakt sa dobitnikom ni u roku od 30 dana od dana okončanja Nagradne igre, dobitnik gubi pravo na nagradu.

 

IZVEŠTAVANJE I KOMISIJA

 

ČLAN 11.

 

Organizator će u roku od 15 dana od završetka Nagradne igre dostaviti Poreskoj upravi, izveštaj o rezultatima nagradne igre.

Regularnost odvijanja Nagradne igre će pratiti komisija koju čine sledeći zaposleni kod Organizatora:

- Saša Filipović,

- Siniša Šobot i 

- Miroslav Pribilović. 

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

ČLAN 12.

 

Eventualni sporovi između učesnika u vezi vlasništva nad zatvaračima Promotivnih pakovanja ne utiču na princip da će Organizator dodeliti nagradu licu koje Organizatoru bude podnelo takav zahtev u skladu sa odredbama ovih Pravila. Organizator takođe neće uzeti učešće u eventualnim sporovima oko vlasništva nad zatvaračima Promotivnih pakovanja.

U slučaju primedbi na kvalitet i upotrebnu vrednost nagrada ili organizaciju nagradnog putovanja, dobitnici će se obratiti pravnim licima koja su nagrade obezbedili u skladu sa propisima o zaštiti potrošača, a u slučaju nastupanja nekog od osiguranih slučajeva na nagradnom putovanju, agenciji i/ili osiguravaču.

Organizator takođe neće odgovarati u slučaju da dobitnik ne može koristiti nagradno putovanje zbog ne posedovanja važeće putne isprave ili nemogućnosti obezbeđivanja zakonskih uslova za putovanje maloletnog lica.

 

TROŠKOVI 

 

ČLAN 13.

 

Organizator neće snositi troškove u vezi sa dodelom nagrada osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima, niti snositi ili nadoknaditi troškove učestvovanja u Nagradnoj igri. Organizator će snositi troškove poreza na dobitke od igara na sreću.

 

DOSTUPNOST PRAVILA

 

ČLAN 14.

 

Svaka zainteresovana strana može dobiti kopiju Pravila o svom trošku kao i spisak lokacija gde je moguće preuzeti nagrade o trošku Organizatora, u prostorijama Organizatora čija je adresa navedena u članu 1. ovih Pravila. Za informacije učesnici mogu pozvati info-telefon 0800/11-22-33 svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, za vreme trajanja Nagradne igre.

 

STUPANJE NA SNAGU I OBJAVLJIVANJE PRAVILA 

 

ČLAN 15.

 

Pravila nagradne igre će biti objavljena u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike najkasnije 15 dana pre otpočinjanja, istaknuta na internet adresi www.coca-cola.rs i delimično publikovana na etiketama Promotivnih pakovanja i na marketinškom materijalu na prodajnim mestima.

 

SPOROVI 

 

ČLAN 16.

 

Svaki spor između Organizatora i bilo kog učesnika promocije, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.

 

PREKID NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 17.

 

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi Nagradnu igru. Organizator će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Organizator neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u nagradnoj igri.

 

 

O R G A N I Z A T O R

COCA-COLA HBC-SRBIJA D.O.O. ZEMUN

Aleksandar Ružević, Direktor