PRAVILA PROMOCIJE “WOAH WinWin promo – spremi se za nove avanture” (u daljem tekstu: Promocija)

ORGANIZATOR

Organizator Promocije je Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Srbija Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Zemun, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, matični broj: 07462905 (u daljem tekstu: Organizator).

 

TERITORIJA

Promocija će biti organizovana na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).

 

TRAJANjE I STUPANjE NA SNAGU, PRAVILA PROMOCIJE

Promocija će početi 25. septembra 2017. godine, odvijaće se u skladu sa ovim Pravilima i trajaće do 24. oktobra 2017. godine uključujući i ovaj datum.

 

PROMOTIVNA PAKOVANjA

Sledeći proizvodi i pakovanja učestvuju u Promociji (u daljem tekstu: Promotivna pakovanja): Coca-Cola pakovana u plastičnoj nepovratnoj boci (u daljem tekstu: PET) od 0,5 litara, i Coca-Cola Zero pakovana u PET od 0,5 litara. Ambalaža Promotivnih pakovanja biće prepoznatljiva po promotivnim etiketama i promotivnim zatvaračima.

 

Coca-Cola je registrovani zaštitni znak koji pripada The Coca-Cola Company.

 

PRAVO UČEŠĆA

Sva lica (fizička lica) sa prebilavištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Promociji, izuzev lica zaposlenih kod Organizatora, Barlan S&M d.o.o, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u Promociji, zaposlenih u prodajnim objektima koji prodaju Promotivna pakovanja, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

 

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica, ali nije dužan da to čini.

 

Ova Pravila Promocije su dostupna u okviru Aplikacije, a učesnik se ne može regitrovati za učešće u Promociji pre nego što pročita i prihvati ova Pravila.

 

MEHANIZAM UČESTVOVANjA

Nagrade koje se dele učesnicima u Promociji, a koje su opisane u nastavku teksta, će biti dodeljivane svakog sata i to elektronski vaučer sa serijskim brojem za kupovinu u maloprodajnim objektima WinWin u vrednosti od po 4.000,00 dinara. Svakog sata će biti dodeljena po jedna nagrada i to učesniku koji prvi tog sata unese kod sa Promotivnog pakovanja. Nakon što učesnik pronađe kod ispod zatvarača, potrebno je da najpre, sa google play marketa za android mobilne uredjaje ili apple store marketa za iPhone mobilne uredjaje, preuzmu aplikaciju “WOAH” (u daljem tekstu: Aplikacija). Nakon toga treba da se registruje unošenjem svog imena, prezimena, i-mejl adrese i prebivališta, te unese kod sa unutrašnjosti zatvarača. Učesnik može uneti neograničen broj kodova, a potrebno je da se registruje samo jednom, pre unošenja prvog koda. Učesnik može osvojiti sa jednog profila više od jednog vaučera. Merodavnim časovnikom na osnovu koga će se procenjivati početak svakog sata je časovnik koji se nalazi na adresi: https://time.is/Belgrade.

 

Odmah nakon unosa koda učesnik će putem registrovanog i-mejla dobiti informaciju da li je prvi uneo kod za taj sat i time postao dobitnik ili ne, ili je kod koji je uneo pogrešan. Ukoliko je učesnik prvi uneo kod za taj sat i time postao dobitnik, u i-mejlu kojim je o tome obavešten, nalaziće se i serijski broj koji predstavlja elektronski vaučer.

 

Ukoliko bilo kog sata ne bude poslat ni jedan kod, ta nagrada se prenosi u sledeći sat, tako da će u tom sledećem satu biti dodeljene dve nagrade za dvoje najbržih pošiljaoca kodova.

 

OPIS NAGRADA I VREDNOST NAGRADA

U Promociji će biti ukupno dodeljeno 720 vaučera WinWin, svaki u vrednosti od 4.000,00 dinara. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Spisak maloprodajnih objekata će biti dostupni u okviru Aplikacije.

 

USLOVI KORIŠĆENJA VAUČERA

Vaučerima je moguće kupiti robu u WinWin maloprodajnim objektima u vrednosti od 4.000,00 dinara. Potrebno je da dobitnik na maloprodajnom mestu pokaže dobitni i-mail na kome se nalazi serijski broj vaučera i navede prodavcu  adresu na koju je dobio i-mejl sa serijskim brojem vaučera.

Vaučer je moguće iskoristiti i putem online kupovine, a u tom slučaju je potrebno prilikom kreiranja porudžbine koristiti i-mejl koji je korišćen za kreiranje profila u Aplikaciji. Prilikom kreiranja porudžbine dobitnik unosi serijski broj u napomenu porudžbine nakon čega če biti izvršena provera validnosti unetog broja i dobitnik biti obavešten da je ispravan vaučer koji je dobio. Dobitnik može ostvariti kupovinu nagradnim vaučerom i porudžbinom preko call centra WinWin-a (broj telefona 0700 330 330) .Dobitnik može da izabere-poruči robu koja košta isto ili više od vrednosti vaučera i da u slučaju veće vrednosti doplati iznos razlike. Ukoliko dobitnik dobije više od jednog vaučera, može da prilikom porudžbine sabira iznose na vaučerima.Vaučere će biti moguće iskoristiti najkasnije do 31.12.2017. godine. Vaučerima neće biti moguće kupiti proizvode po akcijskim cenama.

 

ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

Pravo na nagradu tj. korišćenje elektronskog vaučera će imati donosilac koji prezentuje i iskoristi elektronski vaučer u maloprodajnom objektu WinWin. Prodavac neće uzeti učešće u eventualnim sporovima oko vlasništva nad elektronskim vaučerima,

U slučaju prijave više korisnika sa istim elektornskim vaučerom o istom će biti informisan Organizator I kupac upućen na adresu odgovorne službe Organizatora u cilju rešavanja spora.

 

U slučaju primedbi na kvalitet i upotrebnu vrednost preuzete robe po osnovu nagradnih vaučera, dobitnici će se obratiti pravnim licima koja su robu obezbedili u skladu sa propisima o zaštiti potrošača.

 

TROŠKOVI

Organizator neće snositi troškove u vezi sa dodelom nagrada osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima, niti snositi ili nadoknaditi troškove učestvovanja u Promociji.

 

SPOROVI

Svaki spor između Organizatora i bilo kog učesnika Promocije, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.

 

PREKID PROMOCIJE

Promocija može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da void Promociju. Organizator će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Promocije i razlozima isticanjem obaveštenja u okviru Aplikacije. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Organizator neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Promociji.

 

 

                 O R G A N I Z A T O R

        COCA-COLA HBC-SRBIJA D.O.O. ZEMUN