Svet bez otpada

Pogledajte kako kompanija Coca-Cola u osnovi preoblikuje svoj pristup ambalaži, sa ambicioznim ciljevima za prikupljanje i recikliranje otpada.