USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja (u daljem tekstu: ove Uslove). Ovi Uslovi sadrže važne informacije o Vašoj upotrebi ove usluge. Ako ne razumete neki deo ovih Uslova, molimo pitajte roditelja ili staratelja da Vam pomogne.  

S.A. Coca-Cola Services N.V.  (u daljem tekstu: mi), sa sedištem u Chaussee de Mons 1424, 1070, Brisel, Belgija, Vam pruža ovu uslugu. Ovi Uslovi opisuju kako možete koristiti WOAH platformu i aplikaciju. Od ove tačke nadalje, platforma i aplikacija se zajedno zovu Usluge.

Klikom na dugme obeleženo sa “I accept the Privacy Policy and Terms“ (Prihvatam Politiku privatnosti i Uslove) u procesu registracije naloga, govorite nam da ste saglasni sa ovim Uslovima i, ako ste maloletno lice, da ste dobili saglasnost roditelja ili staratelja da stupite u ove Uslove. Kada prihvatite Uslove i Politiku privatnosti, moći ćete da pristupite Uslugama klikom na dugme “Get started” (Počnite). Preporučujemo da odštampate ili sačuvate primerak ovih Uslova u svojoj evidenciji.

1. Da li se ovi Uslovi mogu menjati?

Možemo promeniti ove Uslove tako da poštuju promene zakona ili da reflektuju promene Usluga. Ako to uradimo, obavestićemo Vas razumnim putem i objavićemo revidirane Uslove na Uslugama. Ako koristite Usluge nakon što smo Vas obavestili o svim promenama, onda ste saglasni sa promenama. Gornje obaveštenje o „Poslednjem ažuriranju“  Vam ukazuje kada su ovi Uslovi promenjeni poslednji put. Sve promene koje napravimo neće se odnositi na spor koji je nastao među nama pre datuma stupanja na snagu revidiranih Uslova.

Možemo u bilo koje vreme da (a) promenimo ili obustavimo sve ili deo Usluga, bilo kom licu ili lokaciji koju odaberemo, iz valjanih razloga (na primer, poštovanje promena zakona, zaštita bezbednosti Usluga, ili pravljenje tehničkih usklađivanja); (b) zahtevamo plaćanje za korišćenje Usluga; i (c) ponudimo prilike nekim ili svim korisnicima. Pokušaćemo da Vas obavestimo ukoliko promenimo Usluge na bilo koji način koji ima negativan ili značajan uticaj na korisnike, ili ukoliko povećamo naknadu za korišćenje Usluga.

2.  Kako prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke?

Naša Politika privatnosti, dostupna ovde, odnosi se na sve podatke koji prikupimo od Vas prilikom korišćenja Usluga.

3.  Koja se pravila odnose na upotrebu Usluga?

WOAH aplikacija je namenjena isključivo državljanima Republike Srbije.

Kada koristite Usluge, morate poštovati zakon. Pored toga, ne smete:

· Objavljivati ili slati materijal koji jeste ili može biti lažan, uvredljiv, preteći, uznemiravajući, zastrašujući, poziva na mržnju, ili koji na drugi način ne poštuje druge ljude.

· Objavljivati ili slati materijal koji sadrži uvredljive izraze, slike, ili drugi sadržaj.

· Objavljivati ili slati materijal koji uključuje ili promoviše političke ideje ili poruke, alkohol, drogu, duvan, ili oružje.

· Objavljivati ili slati materijal koji pripada drugim licima, kao što su slike ili video snimci koje je snimila druga osoba, ukoliko nemate pismeno dozvolu te osobe. Drugim rečima, sve što objavite ili pošaljete mora biti Vaše originalno delo.

· Objavljivati ili slati materijal koji sadrži slike, glas ili lične podatke druge osobe, osim ukoliko nemate pismenu dozvolu te osobe ili, ukoliko je ta osoba maloletna, dozvolu roditelja ili staratelja.  

· Objavljivati ili slati materijal koji sadrži ime ili logo neke kompanije, pored nas.

· Objavljivati, slati i koristiti viruse i druge kompjuterske kodove, datoteke i programe koji mogu naškoditi Uslugama ili našem sistemu i imovini.

· Koristiti Usluge u komercijalne (više nego lične) svrhe, na primer, radi postavljanje oglasa.

· Koristiti Usluge na način koji je uključuje prevaru ili krši zakon.

· Prikupljati podatke o ostalim korisnicima.

· Remetiti rad Usluga ili sprečavati druga lica da koriste Usluge.

· Pokušavati da rastavite usluge ili bilo koji njihov deo, osim u onim slučajeva u kojima nam zakon ne dozvoljava da Vam to zabranimo.

· Uklanjanje autorskog prava, zaštitnog znaka i ostalih obaveštenja o vlasništvu iz Usluga. Ova obaveštenja uključuju, na primer: ®, ™, i ©.

· Uključiti bilo koji deo Usluga u bilo koji proizvod ili uslugu.

· Sistematično peuzimanje i čuvanje sadržaja Usluga.

· Korišćenje robota, paukova, aplikacija za pretragu/učitavanje sajtova, i ostalih uređaja za „grebanje“ (masovno skidanje) ili prikupljanje sadržaja Usluga, kopiranje i pokušavanje zaobilaska navigacione strukture ili prezentacije Usluga.

Odgovorni ste za dobijanje i plaćanje uređaja, internet konekcije, i sve ostale opreme i usluga koje su Vam potrebne za korišćenje Usluga.

4.  Koji se zahtevi odnose na kupovine?

Usluge čine dostupnim (ili daju linkove do) opise i slike proizvoda i usluga ili povezanih kupona i popusta (proizvodi, usluge, kuponi i popusti se zajednički nazivaju Proizvodi). Proizvodi mogu biti učinjeni dostupnim od strane nas ili drugih kompanija. Činjenica da su Proizvodi drugih kompanija dostupni ne znači da preporučujemo te Proizvode ili kompaniju. Ne obećavamo da su informacije koje pružamo o Proizvodima (uključujući sve odlike, kao što su boja ili cena) celovite, tačne ili ažurirane. Takve informacije i dostupnost Proizvoda se mogu menjati bilo kada, bez prethodnog obaveštenja.

Možete biti u stanju da kupite ili na drugi način dobijete proizvode putem Usluga. Ako to uradite, možete biti zamoljeni da pružite podatke o plaćanju i ostale informacije. Morati imati pravo da koristite sve kreditne kartice i ostale podatke o plaćanju koje navedete. Možemo proveriti Vaše podatke pre završetka kupovine. Saglasni ste sa plaćanjem svih troškova napravljenih preko Vašeg naloga Usluga, po cenama koje su na snazi u vreme kupovine, uključujući sve troškove slanja u rukovanja pošiljkom. Takođe ste odgovorni za plaćanje svih primenjivih poreza. Možete potvrditi kupovinu putem imejla, ali primanje potvrde o narudžbini ne znači da smo prihvatili Vašu narudžbinu i ne predstavlja našu potvrdu ponude o prodaji Proizvoda.

Poslaćemo proizvode na adresu koju ste naveli, dok god je adresa celovita i u skladu sa zabranama slanja, navedenim u Uslugama. Vraćanje Proizvoda podleže našoj politici vraćanja robe. Saglasni ste sa korišćenjem primljenih Proizvoda na legalan način.

Zadržavamo pravo da ograničimo dostupan broj Proizvoda, ili da prestanemo da ih nudimo; da uslovimo sve kupone, popuste i slične promocije; da blokiramo svakog korisnika pri kupovini; i da odbijemo da korisniku pružimo Proizvod.

5.  Da li Vam treba korisničko ime i lozinka?

Registrovanje može biti neophodno radi korišćenja usluga. Ukoliko imamo opravdan razlog, možemo odbiti ili zahtevati da promenite korisničko ime, lozinku i ostale informacije koje nam pružate prilikom registrovanja. Vaše korisničko ime i lozinka su isključivo za Vašu ličnu upotrebu i ne treba da ih delite sa drugima. Ne snosimo odgovornost za upotrebu Vašeg korisničkog imena i lozinke koja je izazvana Vašim propustom pri održavanju poverljivosti takvih informacija. Morate nas odmah obavestiti ukoliko otkrijete da je drugo lice koristilo Vaše korisničko ime ili lozinku.

6.  Šta je sa sadržajem koji objavljujete?

Usluga Vam mogu dozvoliti da objavite ili podelite informacije i materijal (svaka od ovih stavki naziva se Objava), npr. na profilnoj strani, na oglasnim tablama, ili putem čet poruka. Pošto Vaše Objave mogu videti (i mogu ponovo objaviti) ostali korisnici, treba da budete pažljivi o materijali koji uključujete u njih. Takođe treba da vodite računa o ponovnim objavama i ostalom korišćenju tuđih Objava. Ne snosimo odgovornost za Vaše Objave ili Objave svih ostalih korisnika, ili za komunikaciju sa ostalim korisnicima. Ukoliko odlučite da svoje lične i ostale podatke načinite dostupnim ostalim licima putem Usluga, to činite na sopstveni rizik.

Možemo nagledati Usluge i promeniti ili ukloniti Objave pre ili nakon njihovog pojavljivanja na Uslugama. Možete podeliti informacije o upotrebi usluga, Objava, ličnim podacima ukoliko se to zahteva u skladu sa zakonom; ako to zahtevaju organi za sprovođenje zakona, sud i ostali državni organi; ili na drugi način, kao što je objašnjeno u Politici privatnosti.

7.  Kako možemo da koristimo sadržaj koji objavite?

Vi posudujete svoje Objave, ali nama dajete određena prava na korišćenje. Naročito nam dajete pravo da, bez plaćanja naknada, prikažemo Vaše Objave na Uslugama i da na druge načine koristimo Objave, u bilo koju svrhu, u bilo kom obliku ili medijumu, širom sveta i bez vremenskog ograničenja (i da dozvolimo drugim kompanijama da to čine). Ukoliko sa nama podelite svoje ideje ili predloge o Uslugama ili o bilo čemu drugom, saglasni ste da Vaše ideje i predlozi nisu poverljivi i da možemo da ih koristimo u bilo koju svrhu, bez plaćanja i ostalih obaveza prema Vama, i bez obaveze identifikovanja Vas kao izvora.

Potvrđujete da imate sva neophodna prava da biste nam dodelili prava opisana u ovom odeljku. Saglasni ste da nećete osporavati naše korišćenje Vaših Objava po bilo kom osnovu, uključujući ono što zakon definiše kao „moralna prava“.

8.  Koji sadržaj posedujemo?

Mi i naši dobavljači posedujemo Usluge, koje su zaštićene određenim pravima i zakonima. Naša trgovačka imena, trgovačke marke i uslužne marke uključuju Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Life, The Coca-Cola Contour Bottle, Diet Coke i sve povezane logoe (u daljem tekstu se zajednički nazivaju Naše marke). Sva ostala trgovačka imena, trgovačke marke, uslužne marke i logoi na Uslugama su u vlasništvu ostalih lica i kompanija. Ne možete koristiti Naše marke u vezi sa proizvodima ili uslugama koje nisu naše ili na način koji može izazvati zabunu oko vlasništva Naših marki.

9.  Šta je sa sadržajem obezbeđenim od strane drugih lica ili putem linkova ka drugim veb-sajtovima?

Usluge mogu obuhvatati linkove ka uslugama i materijalima obezbeđenim od strane ostalih korisnika ili kompanija. Pošto nismo stvorili, niti kontrolišemo takav materijal, mi ih ne preporučujemo i nismo odgovorni za njih. Takav materijal ne mora biti, na primer, istinit, pouzdan, legalan ili bezbedan. Budite pažljivi kada odlučite da koristite takav materijal. Koristite ih na sopstveni rizik i možete podleći uslovima korišćenja i politici privatnosti drugih lica i kompanija.

 

10.  Koja se pravila odnose na igre i ostale promocije?

Sve igre, nagradne igre, nadmetanja, lutrije, ankete i slične promocije ponuđene preko Usluga mogu imati pravila koja su odvojena od ovih Uslova. Ukoliko učestvujete u takvim promocijama, molimo pogledajte njihova pravila.

11.  Koje su naše odgovornosti koje se tiču Usluga?

Sadržaj dostupan preko Usluga služi isključivo za opšte informisanje i ne predstavlja savet. Trudimo se da održavamo Usluge funkcionalnim u svako vreme, ali ne možemo da garantujemo da će biti uvek dostupne, ažurirane, potpune, tačne ili bezbedne. Usluge mogu uključivati greške i materijal koji krše ove Uslove. Takođe, druga lica mogu menjati Usluge bez naše dozvole. Ukoliko vidite takve promene, molimo kontaktirajte nas na WOAHSrbija@coca-cola.rs.

Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu kao rezultat upotrebe (ili nemogućnosti upotrebe) Usluga, uključujući štetu izazvanu štetnim softverima (malver), virusima i netačnim ili nepotpunim informacijama i materijalom, ukoliko takva šteta nije rezultat našeg namernog lošeg postupanja ili teškog zanemarivanja.

12.  Koja je Vaša odgovornost ako smo tuženi?

Ukoliko smo tuženi jer ste Vi prekršili ove Uslove (na primer, ako ste objavili tuđ video i ta osoba tuži nas za upotrebu njenog vlasništva), onda nam morate platiti  sve troškove u vezi sa tužnom, ukoliko to zakon dozvoljava. Troškovi mogu obuhvatati, na primer, sve iznose koje moramo isplatiti tužiocu; troškove odbrane (uključujući troškove advokata); i ostale troškove i naknade.

13.  Kako se ovi Uslovi mogu raskinuti?

Možemo stalno ili privremeno raskinuti ove Uslove i Vaše pravo da koristite Usluge ukoliko ne poštujete ove Uslove. Ukoliko je to moguće, pokušaćemo da Vas obavestimo najmanje dvadeset četiri (24) sata pre takve suspenzije ili raskida. Ukoliko, međutim, sa opravdanjem verujemo da ste prekršili važnu odredbu ovih Uslova, onda možemo odmah da suspendujemo ili raskinemo Vaše pravo na korišćenje Usluga. Možete bilo kada prestati da koristite Usluge.

Ukoliko raskinemo ili suspendujemo Vaše pravo na korišćenje Usluga, možemo odmah deaktivirati ili izbrisati Vaše korisničko ime, lozinku, nalog i sav povezani materijal i nećemo biti u obavezi da Vam obezbedimo pristup istim. Preambula i odeljci 1-9, 11-14, i 17 ostaju na snazi nakon isteka ili raskida ovih Uslova.

 

14.  Koji se zakon odnosi na ove Uslove?

Ovim Uslovima upravljaju zakoni države Srbije. Svi međusobni sporovi u vezi sa Uslugama se rešavaju pred nadležnim sudovima u Srbiji.

15.  Šta treba da radim ako je nekom objavio sadržaj koji je moje vlasništvo?

Ako verujete da materijal dostupan na ili linkovan preko Usluga krši Vaše autorsko pravo, možete na obavestiti na WOAHSrbija@coca-cola.rs i zamoliti nas da uklonimo takav materijal ili da blokiramo pristup korisnika istom. Ako verujete, u dobroj nameri, da nam je neko pogrešno uputio obaveštenje o kršenju autorskog prava u vezi sa sadržajem i materijalima koje se učinili dostupnim putem Usluga, možete nas obavestiti na WOAHSrbija@coca-cola.rs.  

16.  Kako nas kontaktirati?

Ukoliko imate pitanja ili žalbu u vezi sa Uslugom, molimo pošaljite imejl na WOAHSrbija@coca-cola.rs. Molimo nemojte uključivati informacije o kreditnim karticama ili ostale osetljive podatke u imejl prepisku sa nama.

17.  Koji se ostali uslove odnose na upotrebu Usluga?

Ne smete prenositi prava pod ovim uslovima na bilo koje drugo lice i ne smete učiniti drugo lice odgovornim za Vaše obaveze pod ovim Uslovima, ukoliko nemate našu saglasnost. Možemo dati ili preneti deo ili sva naša prava i obaveze pod ovim Uslovima. Ukoliko odlučimo da ne sprovodimo naša prava pod ovim Uslovima, onda ta odluka ne označava automatsko odbijanje primene tih prava u neko drugo vreme. Naslovi odeljaka u ovim Uslovima su namenjeni za lakše čitanje Uslova i ne definišu ili objašnjavaju odeljak i odredbe. Kada ovi Uslovi koriste reči „uključujući“, „uključuju“ i „uključuje“, reč se tumači kao da je praćena izrazom „bez ograničenja“. Ako moramo da Vas obavestimo, npr. o promeni ovih Uslova, možemo to uraditi putem Usluga ili preko imejla (uključujući u svakom slučaju preko linkova). Ukoliko dođe do spora oko ovih Uslova ili Usluga, onda je štampana verzija ovih Uslova i svih obaveštenja datih u elektronskom obliku (na primer, o Uslugama ili putem imejla) prihvatljiva u sudskom postupku u istoj meri i podleže istim uslovima kao dokumenti u štampanom obliku.